Saturday, July 28, 2007

trots

(sorry y'all this one does not translate well into english...)
'n Paar weke gelede gesels ek en Devan oor “trots”. Die slegte soort trots wat sê:”ek verdien beter” of “ek is beter as jy.” Nadat ek so ‘n bietjie “gehum-en-gehaa” het oor die betekenis van trots, vra ek toe of hy verstaan wat trots is. “O ja,” antwoord hy met sekerheid, “dis dieselfde as êrrie tjêrrie TJORTS!”

No comments:

Post a Comment

Make my day: add to my therapy with your words:-)